top of page
ElsVanthuyne.jpeg

Hallo

Ik ben Els Vanthuyne. Ik verzorg een aantal keer per jaar de familieopstellingen gekoppeld aan een stiltedag.

 

Tijdens mijn universitaire opleiding psychologie ervaarde ik de klassieke therapieën als functionele kaders waarbinnen gewerkt kan worden maar ook als traag en log. Toen ik familieopstellingen leerde kennen was ik verbaasd dat de kern van de menselijke vraagstukken zo rap getoond werden. Overweldigd door de kracht ervan, begon ik aan de opleiding familieopstellingen. Eénmaal afgerond, startte ik met het geven van individuele- en groepsbegeleidingen. Ondertussen heb ik reeds 18 jaar ervaring met opstellingswerk en leer ik deze techniek aan andere begeleiders. Daarnaast doceerde ik een 7-tal jaren ‘groepsdynamieken’ van Irvin Yalom aan de Banaba Creatieve therapie op de Arteveldehogeschool. 

Over familieopstellingen

De grondlegger van familieopstellingen is Bert Hellinger. Zijn gedachtegoed komt voort uit het systemisch denken, meer specifiek uit de contextuele systeemtherapie van Nagy (uitgesproken [noche]). Nagy paste zijn theorie voornamelijk toe via gesprekstechnieken en actiepunten voor thuis. Bert Hellinger heeft hier een nieuwe techniek aan toegevoegd, namelijk het opstellen van representanten. Deze techniek komt voort uit zijn werk als missionaris met de Zulu's in Zuid-Afrika.

Representanten zijn mensen uit een groep (een workshopgroep of therapiegroep) die iemand voorstellen uit het leven van de cliënt. De cliënt mag de verschillende representanten kiezen en een plaats geven in de ruimte. Vanuit de manier waarop de cliënt de representanten plaats, kan men reeds het één en ander afleiden (bijvoorbeeld: kijkt een koppel naar elkaar of weg van elkaar). De begeleider vraagt aan de representanten naar hun gevoel en attitude tov de anderen.

Het is een techniek dat ons toelaat naar onze onbewuste drijfveren te kijken, die je niet steeds via gesprekstechnieken in het bewuste krijgt. Door het opstellen van iemand zijn familiesysteem, worden de niet-zichtbare spanningen tussen familieleden blootgelegd, die mogelijks invloed hebben op de cliënt. De therapeut tracht om terug harmonie te brengen in het familiesysteem. Ook kan het de cliënt een mogelijks nieuwe houding tonen.

Zonder hiervan bewust te zijn, kan je thema's van je ouders met je meedragen. Als kind ga je gemakkelijk emotionele situaties, die teveel zijn voor je ouders, gaan dragen. Een kind is afhankelijk van zijn ouders en doet, vanuit liefde en overlevingsinstinct, alles binnen zijn mogelijkheden opdat de ouders hun leven zouden aankunnen. Eenmaal volwassen, kunnen deze overlevingsstrategieën hun functie verloren zijn en vooral negatief gaan doorwerken op de persoon in kwestie. Het bewust worden van deze patronen is de eerste stap naar heling.

bottom of page